Article_Top_970x250

Grant od 12.900.000 eura za izgradnju Koridora Vc

izvanredna sjednica vm bih

Grant od 12.900.000 eura za izgradnju Koridora Vc

lip 12, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Ilustracija: Večernji list BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas na telefonskoj sjednici utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Koridor Vc u RS - Dio l) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za zapadni Balkan.

Zaključeno je da Ministarstvo financija i trezora BiH Prijedlog ugovora dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika ugovora odredi ministar financija i trezora BiH.

Grant od 12.900.000 eura bit će alociran na Republiku Srpsku – JP Autoputevi Republike Srpske u svrhu podrške financiranju izgradnje dviju petlji na autoputu u Johovcu (Tovira)  i Rudanki (Kostajnica), te dionice autoputa dužine 6,1 km između ovih petlji, kao i prilaznog puta s dvjema trakama u dužini oko jednog kilometra za povezivanje s postojećom magistralnom cestom, uključujući prijelaz preko rijeke Bosne.

U svrhu realizacije navedenog projekta EBRD je s JP Autoputevi Republike Srpske kao zajmoprimcem, odnosno projektnim entitetom zaključio Ugovor o zajmu 27. 12. 2017. godine na iznos 70.000.000 eura. Na osnovu zaključenog Ugovora o zajmu, Banka je sa Bosnom i Hercegovinom kao davateljem jamstva, odnosno primaoteljem granta zaključila Ugovor o jamstvu 5. 1. 2018. godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o uspostavljanju Sustava energetskog menadžmenta i Informacijskog sustava energetske efikasnosti u institucijama Bosne i Hercegovine.

Tom odlukom uspostavljaju se Sustav energetskog menadžmenta i Informacijski sustav energetske efikasnosti u institucijama BiH i propisuju obveze nositelja aktivnosti energetskog menadžmenta, radi omogućavanja upravljanja energijom, troškovima i emisijama u vezi s potrošnjom energije i vode te izvještavanja o potrošnji i ostvarenim uštedama.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Služba za zajedničke poslove institucija BiH zaduženi su da najmanje jednom godišnje Vijeću ministara BiH dostave informaciju o efektima uspostavljanja Sustava energetskog menadžmenta i Informacijskog sustava energetske efikasnosti u institucijama Bosne i Hercegovine i preporukama za dodatno unapređenje sustava. 

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama koji se odnosi na Okvirni sporazum kojim se uređuju aktivnosti Europske investicijske banke (EIB) u Bosni i Hercegovini, potpisan 17. i 27. 12. 2007. godine.

Zaključeno je da Ministarstvo financija i trezora BiH Prijedlog sporazuma dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika sporazuma odredi ministar financija i trezora BiH.

Prijedlog sporazuma ne sadrži nikakav iznos zaduženja, već se njime reguliraju dodatne aktivnosti EIB-a u BiH. Izmjenama i dopunama je propisano da Banka može izvršiti  financiranje projekta u ovisnosti od odredbi kojima je uređeno učešće u postupcima nabavki za dodjelu ugovora u skladu s Vodičem Banke za nabavke. Bosna i Hercegovina osigurava da državna revidiranja radi ostvarivanja efikasnih pravnih lijekova budu omogućena od strane državnih tijela i sudova bilo kojoj strani koja ima interes u dobivanju određenog ugovora i koja može biti oštećena navodnim kršenjem.

Vijeće ministara BiH je dalo suglasnost na Dobrovoljno izvješće Bosne i Hercegovine o provođenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja te ovlastilo predsjedatelja VMBiH Denisa Zvizdića da ga prezentira na Političkom forumu na visokoj razii UN-a, koji će biti održan u New Yorku od 8. do 19. srpnja 2019. godine.

Izvješće je napravila Radna grupa sastavljena od predstavnika nadležnih institucija BiH sa svih razina vlasti, u suradnji s Uredom rezidentnog koordinatora UN-a u BiH, a u skladu sa ustaljenom praksom u UN-u da države članice periodično izvještavaju o provođenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja, usvojene na Samitu šefova država i vlada 2015. godine u New Yorku.

Na Izvješće su suglasnost dali Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, koju je Vijeće ministara BiH odredilo da u okviru svojih nadležnosti prati provođenje Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja, kao i Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko distrikta BiH, priopćeno je iz VMBiH. 

Dnevnik.ba