Article_Top_970x250

Federalna razina odobrila Bešliću i Šahoviću kreiranje proračuna 2018. za Mostar

mostar

Federalna razina odobrila Bešliću i Šahoviću kreiranje proračuna 2018. za Mostar

sij 17, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je izvanredno zasjedanje na kojem je odobrio ovogodišnji proračun Federacije uz popratni akt - predloženi zakon o izvršenju proračuna.

Podržan je zaključak da se prilikom izrade rebalansa navedenog proračuna u obzir uzmu svi predloženi amandmani.
 
Usvajanjem Prijedloga zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH, Zastupnički dom odobrio je da se gradonačelniku Mostara Ljubi Bešliću , uz suglasnost načelnika za financije,  Izeta Šahovića omogući utvrđivanje proračuna Grada za 2018. godinu i odluke o njegovom izvršenju.
 
Osim na ovogodišnje financijske planove Zavoda za zapošljavanje FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Federalnog fonda solidarnosti, zastupnici su dali suglasnost na financijski plan Zavoda mirovinsko-invalidskog osiguranja.
 
Tom prilikom, direktor Zavoda MIO Zijad Krnjić rekao je da su sredstva predviđena za plaćanje ocjene radne sposobnosti onih kojih se prijave za umirovljenje na osnovu invalidnosti.
 
"Ljudi koji su stekli pravo na mirovinu po županijama čekaju od šest do 12 mjeseci, pa koliko ćemo još čekati sa 1.200.000 KM",  upitao je šef Kluba SDP-a BiH Elvir Karajbić.
 
Krnjić je odgovorio da je županijska dostavljena planirana dinamika, te istaknuo da će se za oko 10.000 ljudi  vršiti ekspertiza s obzirom na cijenu o medicinskoj ekspertizi.
 
Zastupnici SBB-a Azri Hadžić uputio je obećanje da će joj dostaviti tražene podatke o točnom broju umirovljenika po županijama.
 
Donošenjem odluke o davanju suglasnosti na financijski plan Federalnog fonda solidarnost usvojen je zaključak, kojim su Vlada, Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja odnosno Federalni fond solidarnosti zaduženi da uvaže predložene sugestije u vezi s liječenjem oboljelih od melanoma, te argumente Udruženja oboljelih od melanoma i ponude hitno financijsko rješenje kako bi ova kategorija oboljelih dobila mogućnost adekvatnog liječenja.
 
Također, data je suglasnost i na financijski plan Regulatorne komisije za energiju (FERK) za 2018. godinu.
 
Navedene akte razmatrat će Dom naroda Federalnog parlamenta na sjednici zakazanoj u petak, prenosi Fena.

Dnevnik.ba

Tagovi:

Article_Bottom_970x250