Article_Top_970x250

Fakulteti u Mostaru raspisali natječaj za izbor dekana

sveučilište u mostaru

Fakulteti u Mostaru raspisali natječaj za izbor dekana

ožu 02, 2021
dnevnik.ba
dnevnik.ba

FOTO: Arhiva/Ilustracija

Nakon Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Filozofski, Pravni i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru raspisali su natječaje za izbor dekana.

Dekani se biraju na četiri godine, a kandidati moraju zadovoljiti opće i posebne uvjete.

Pod općim uvjetima je navedeno kako kandidat mora biti stariji od 18 godina.

Posebni uvjeti su da je kandidat za dekana osoba iz reda akademskog osoblja u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora koja je u radnome odnosu s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Mostaru ili pridruženoj članici Sveučilišta u Mostaru.

Kao dokaz o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz potpisanu prijavu na javni natječaj, kandidat za dekana ustrojbene jedinice Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru dužan je dostaviti sljedeće dokumente, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne starije od 6 (šest) mjeseci:

- životopis

- izvod iz matične knjige rođenih ili presliku osobne iskaznice

- odluku o izboru u znanstveno–nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga ili izvanrednoga profesora

- uvjerenje/potvrdu da je u radnome odnosu s punim radnim vremenom na Sveučilištu ili pridruženoj članici Sveučilišta

- program rada i razvoja ustrojbene jedinice Sveučilišta u Mostaru za mandatno razdoblje.

Natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, istaknuto je na web stranicama fakulteta.

Dnevnik.ba