Article_Top_970x250

Demant odvjetnika Mirze Aganovića

Demant odvjetnika Mirze Aganovića

srp 22, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Poštovani,

Obraćamo Vam se u zastupanju stranke (molimo da identitet stranke koji je vidljiv u punomoći služi isključivo za međusobnu korespondenciju, a ne za objavljivanje), a povodom članka koji je objavljen dana 7. maja 2019.g. na web portalu www.dnevnik.ba pod naslovom: „Višegodišnji spor; Sarajliji s Američkom adresom bivša supruga odvela sina u Hrvatsku: Otela ga je i nikad ga nije vratila“.

Smatramo da ste objavom članka teže povrijedili čl. 8. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava jer ste prekomjernim objavljivanjem informacija povrijedili pravo na privatnost i obiteljski život mld. djeteta i njegove majke koji svakodnevno ulaze u uobičajene socijalne interakcije sa osobama koji čitaju medijske objave. 

U članku je objavljeno puno ime i prezime oca djeteta koje identificira i njegovo dijete i djetetovu majku. Objavljena je nepotrebna fotografija sa slikom djeteta koja niti sa zamagljivanjem lica ne skriva podatak da se radi o dječaku koji se može prepoznati neovisno o vremenu kada je fotografija snimljena, jer se slika povezuje  sa zajedničkim prezimenom svih involviranih osoba. Objavljeni su podaci o mjesecu i godini djetetovog rođenja, koliko je dijete imalo godina u određenom trenutku, po čemu se bez problema ustanovljuje sadašnja dob djeteta i identificira dijete u njegovom okruženju.

Osim toga, iznijeti su podaci o datumu i mjestu vjenčanja, te o zaposlenju djetetove majke, koji dodatno identificiraju obitelj i teško krše njihovo pravo na privatnost.

Time je povrijeđen i čl. 16.  Konvencije o pravima djeteta jer ste protivno konvencijskim jamstvima proizvoljno objavili  nepotrebne podatke koji izravno utječu na privatnost djeteta, a da za to nema nikakvog razumnog objašnjenja. Članku ste pri tome dali snažnu dozu senzacionalizma pristrano sugerirajući  željenu emociju čitateljima.

Objava informacije, ako za njom postoji interes javnosti, mora se izvršiti na način da se niti na koji način u pitanje ne dovede poštivanje ovih načela koja moraju biti utkana u novinarsku etiku i standarde zaštite ljudskih, a posebno dječjih prava.  Ali i sam Kodeks časti BH novinara navodi kako je dobrobit djeteta nadređena javnom interesu. 

Nadalje,  navedenom članku autor članka postupio je suprotno Zakonu o zaštiti od klevete, Kodeksu za štampu i online medije BiH kao i Kodeksu časti BH novinara jer je glavna obveza novinara iznošenje tačne, potpune i provjerene informacije.

U članku je iznesen cijeli niz neistinitih, nepotpunih i uvredljivih  tvrdnji kao što su navodi:

Da je moja stranka cit. „ odvela dijete iz SAD-a u Hrvatsku još u lipnju 2011., te da je Europski sud za ljudska prava već dva puta kaznio Hrvatsku, presudivši da je kršila odredbe Haške konvencije“
Da se zlostavljanja nisu dogodila te da nisu dokazana
Da je majka u SAD-u procijenjena kao nesposoban roditelj
Da je „moj sin u SAD-u proglašen otetim djetetom „
Da su „čak i sudovi u RH presudili da je majka protupravno zadržala dijete „
Da je ocu predloženo da se u slučaj uključe Interpol, FBI i slično
Da su sudovi na strani oca
Da je ocu tek nakon pet godina borbe dozvoljeno vidjeti dijete
Da „nakon što ga je majka odvela, Adžić svoga sina od tada do danas gleda samo preko Skypea, a i te razgovore kontrolira majka „
Da mu je „ sud dozvolio da sina mogu zvati petkom i nedjeljom „
Da „njegova majka kontrolira sve što se tiče našeg sina i ne može shvatiti da čini zlo, prvo našem sinu, pa onda meni „
kao i druge iznesene tvrdnje M.A. kojima se namjerno iznose netočne i nepotpune informacije kako bi se čitatelji doveli u zabludu kako je moja stranka tobože „otela“ , odnosno protupravno odvela zajedničko dijete.

Moja stranka štiteći svoju privatnost i privatnost djeteta ne želi i ne može iznositi što se doista dogodilo u  životu stranaka, ali može izjaviti da su M.A., Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu i  nadležni Centar za socijalnu skrb bili od početka i na vrijeme upoznati sa svim bitnim okolnostima, te da je Općinski građanski sud u Zagrebu proveo postupke koji su svi pravomoćno okončani i u kojemu je  aktivno  sudjelovao M.A. te bio zastupan po svojoj advokatici. 

U  presudi  Evropskog suda za ljudska prava  navedeno je: „Podnositelj nije bio sprečavan da vidi sina u živo. Stoga, odnos podnositelja zahtjeva sa njegovim sinom nije bio prekinut, već se nastavio razvijati. Štoviše, nadležna domaća tijela i djetetova majka bili su spremni omogućiti njihov sastanak na način dogovoren sa podnositeljem zahtjeva s obzirom na geografsku udaljenost. Međutim, podnositelj zahtjeva nije došao u Hrvatsku kako bi vidio sina niti je ikada izrazio spremnost da to učini.“ 
Od donošenja pravomoćne presude do danas, M.A. je trebao  ostvariti ukupno 39  susreta s djetetom, a prema vlastitom nahođenju pojavio se samo na njih 6.

Da su nacionalni sudovi kao i Evropski sud za ljudska prava utvrdili povredu Haške konvencije o otmici djeteta, i da je njegova majka to doista i učinila, sudovi bi odavno primijenili odredbe Haške konvencije.
Isto tako, spominjanje FBI-a i Interpola predstavlja pravnu besmislicu i izneseno je isključivo u senzacionalističke svrhe. 

Slijedom izloženog, a shodno Zakonu o zaštiti od klevete, Kodeksu za štampu i online medije BiH kao i Kodeksu časti BH novinara objavite ovaj ispravak u cijelosti, bez promjena i dopuna u prvom sljedećem izdanju dnevnog lista kao i portala.   Molim Vas da članak i sliku uklonite s portala.

Dnevnik.ba

Tagovi: