Article_Top_970x250

Braniteljima za egzistencijalne naknade 45 mil. KM

ZA DRUGO TROMJESEČJE KOEFICIJENT OSTAJE JEDAN

Braniteljima za egzistencijalne naknade 45 mil. KM

svibnja 08, 2021
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Vlada FBiH na posljednjoj sjednici donijela je dvije odluke vezane uz braniteljska prava.

Naime, Vlada je utvrdila koeficijent 1 za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za drugo tromjesečje (travanj - lipanj) 2021. godine u okviru transfera pojedincima za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, novčana - egzistencijalna naknada, utvrđenog ovogodišnjim proračunom FBiH, prenosi Večernji list BiH.

Na osnovi ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog u Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenih branitelja i članovima njihovih obitelji za ovo razdoblje. Za realizaciju ovakve odluke osigurana su proračunska sredstava za 2021. godinu u iznosu od 45,000.000 KM.

Druga odluka vezana je uz nabavu automobila za RVI.

Vlada FBiH izmijenila je uredbu o osiguranju sredstava za nabavu putničkih automobila 100-postotnim ratnim vojnim invalidima prve skupine. Izmjena se odnosi na to da motori ovih automobila moraju imati obujam od minimalno 1300 cm3. Razlozi za izmjenu sadržani su u zahtjevu Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH od 5. travnja 2021. godine, koji se prvenstveno odnosi na osiguranje transparentnosti, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim kandidatima/ponuđačima u provođenju postupka javne nabave te kako bi što veći broj njih ispunio uvjete za sudjelovanje u postupku javne nabave.

Samim tim bi i krajnji korisnici (100-postotni ratni vojni invalidi prve skupine) dobili što kvalitetniji putnički automobil. Također, cilj je i povećanje i osiguranje pravične i aktivne konkurencije na tržištu, čime bi se i smanjila mogućnost žalbenih postupaka, što se i događalo prethodnih godina.

Podsjetimo, pravo na egzistencijalnu naknadu iz federalnog proračuna imaju razvojačeni branitelji koji su stariji od 57 godina. Egzistencijalna naknada s federalne razine iznosi 5 KM po mjesecu provedenom u ratu.

Nezaposleni razvojačeni branitelji koji imaju 57 i više godina, a nemaju primanja veća od 170 KM, imaju pravo na mjesečnu egzistencijalnu novčanu pomoć, kao i ratni vojni invalidi, od 20 do 60 posto, a koja iznosi 5 KM po mjesecu provedenom u oružanim snagama. Prosječna mjesečna naknada iznosi oko 200 KM.

Na federalnoj razini pravo na egzistencijalnu naknadu do svibnja prošle godine ostvarilo je oko 15.000, a zahtjev podnijelo oko 18.000 branitelja. U prosjeku 200 - 300 novih korisnika svaki mjesec ostvaruje pravo, dok njih oko 50 prestaje uživati pravo po različitim osnovama.

Ovo znači da će u sljedećim godinama, nakon što napune 57 godina, svi razvojačeni branitelji prijeći na federalnu razinu i naknade dobivati iz federalnog proračuna.

Razvojačeni branitelji mlađi od 57 godina egzistencijalnu naknadu ostvaruju iz županijskih proračuna. Istina, nisu svi branitelji u istom položaju jer dio županija još uvijek ne isplaćuje iste.

Dnevnik.ba