Article_Top_970x250

BiH poslala 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 tisuća KM

brojno izaslanstvo

BiH poslala 18 osoba na konferenciju u Sharm el-Sheikh, koštali su nas 60 tisuća KM

pro 13, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Foto: Sky News

Mala i siromašna zemlja Bosna i Hercegovina prošlog mjeseca poslala je čak 18 osoba u egzotični Sharm el-Sheikh kako bi "sudjelovale" na konferenciji o radiokomunikacijama (WRC-19). Na odlazak 18 članova bh. izaslanstva u Egipat potrošeno je 59.655 KM javnog novca. Postavlja se pitanje koliko je to opravdano.

Na Svjetskoj konferenciji o radiokomunikacijama WRC-19 u periodu od 28. listopada do 22. prosinca 2019. godine sudjelovalo je 16 predstavnika Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) i dva predstavnika Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da bh. javnost generalno nije upoznata o kakvoj konferenciji je riječ i zbog čega je važno da čak 18 osoba putuje iz BiH u Sharm el-Sheikh, novinari Klixa obratili su se RAK-u i Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, tražeći informacije o službenom putovanju u Egipat.

Iz RAK-a su potvrdili da su u Sharm el-Sheikh poslali 16 osoba i da su troškovi službenog putovanja (troškovi za avioprijevoz, smještaj i dnevnice) iznosili ukupno 52,252.61 KM.

Tako su "Šeikov zaljev" imali priliku posjetiti rukovoditelj Sektora za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom RAK-a, rukovoditelj Sektora za radiomonitoring i kontrolu RAK-a, šef Odsjeka za radiodifuziju-radio RAK-a, šef Odsjeka za međunarodnu koordinaciju i regulativu RAK-a, šef Odsjeka za radiomonitoring RAK-a, šef Odsjeka za radiodifuziju-televizija RAK-a, šef Odsjeka za naknade RAK-a, rukovoditelj Sektora za dozvole i naknade RAK-a, stručni savjetnik za međunarodnu koordinaciju u RAK-u, stručni savjetnik za fiksnu i mobilnu službu u RAK-u, stručni savjetnik za međunarodnu regulativu u RAK-u, predsjedatelj Vijeća RAK-a, dopredsjedatelj Vijeća RAK-a i tri člana Vijeća RAK-a.

Iz RAK-a navode da se Svjetska radijska konferencija održava svake četiri godine i da je ovo "najvažniji događaj vezan za poslove upravljanja radiofrekvencijskim spektrom". Kako kažu, na ovoj konferenciji se donose odluke, rezolucije i definiraju svi opsezi radijskih frekvencija za Međunarodni radiopravilnik ITU-a (Radio Regulations).

"Na osnovi ovog pravilnika koji je osnova za namjenu svih radiofrekvencija, donose se i regionalni i nacionalni planovi namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra, tako da je njihova izrada direktno vezana za Međunarodni radiopravilnik. Bosna i Hercegovina kao članica Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) ima pravo i obvezu sudjelovanja na ovoj konferenciji, prilikom čega se štite interesi korištenja RF spektra u našoj zemlji, a u skladu s međunarodnim propisima. Do sada su predstavnici RAK-a pet puta sudjelovali na ovom važnom svjetskom događaju koji okupi više od 2.000 izaslanika iz čitavog svijeta. Na konferenciji WRC-19 u Sharm el-Sheikhu (Egipat) je sudjelovalo šesnaest (16) članova izaslanstva RAK-a BiH, koji su na konferenciju odlazili u smjenama, ovisno o planiranom rasporedu aktivnosti na konferenciji, te istoj prisustvovali u prosjeku po sedam dana", rekli su iz RAK-a.

Odgovor na pitanje jesu li članovi izaslanstva RAK-a BiH sudjelovali na bilo kojem panelu, ukoliko nisu - zbog čega nisu, a ukoliko jesu, da dostave o čemu su točno diskutirali (za svakog člana pojedinačno), novinari nisu dobili. RAK su pitali je li  BiH imala ikakvu službeno točku/prijedlog na konferenciji WRC-19.

"Kao prvo, važno je pojasniti tip i strukturu ovog događaja. Konferencija je trajala četiri tjedna, radnog je karaktera i svi predstavnici izaslanstva RAK-a BiH su aktivno sudjelovali u radu konferencije te su sudjelovali i na pratećim manifestacijama, na kojima se uspostavljaju kontakti s regulatorima iz cijelog svijeta. Dakle, konferencija nije tip pojedinačnog izlaganja u panelima, nego se aktivnosti obavljaju u radnim grupama i tijelima, na pitanjima izmjene i dopune ITU Radijskih propisa (RR), koji predstavljaju međunarodni sporazum za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom i satelitskim orbitama, a fokus konferencije je na pregovorima i usuglašavanjima pitanja definiranih dnevnim redom", kazali su iz RAK-a.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH potvrdilo je da su u egzotičnom Sharm el-Sheikhu boravili i njihovi predstavnici i to pomoćnik ministra i šefica odsjeka za komunikacije.

Putni troškovi članova izaslanstva Ministarstva komunikacija i prometa BiH koji su sudjelovali na konferenciji WRC-19 u Sharm el-Sheiku su: troškovi avionskih karata 3.593,00 KM, troškovi smještaja 2.627,61 KM, troškovi dnevnica 1.128,00 KM i ostali troškovi 55,20 KM.

"Članovi izaslanstva ministarstva nisu sudjelovali na panelima, jer ova vrsta radne konferencije ne predviđa pojedinačna izlaganja na panelima, nego rad i usuglašavanje radiospektra po komitetima, a zatim usvajanje prijedloga na plenarnom dijelu konferencije. Također, predstavnik ministarstva je u skladu s akreditivima sudjelovao na ceremoniji potpisivanja finalnih akata konferencije", rekli su iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Ostaje nejasno zbog čega su onda predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH u izvještaju sa službenog putovanja naveli da "nisu bili panelisti, jer BiH nije imala prijedloga ni službenih primjedbi na druge prijedloge".

Dnevnik.ba