Article_Top_970x250

Baotić zbog ratnih zločina u Orašju osuđen na 13 godina zatvora

sud bih

Baotić zbog ratnih zločina u Orašju osuđen na 13 godina zatvora

stu 03, 2017
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Vrijeme koje je optuženi Mato Baotić proveo u pritvoru uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacijskog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u kaznenom predmetu protiv optuženog Mate Baotića, nakon održanog pretresa pred vijećem Apelacijskog odjeljenja, izreklo je presudu kojom je optuženi Mato Baotić oglašen krivim za kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Optuženi Mato Baotić je oglašen krivim što je za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), u periodu od početka svibnja 1992. godine do kraja rujna 1993. godine, u svojstvu zapovjednika II odjeljenja Vojne policije 106. brigade HVO-a, na području općine Orašje, postupao suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava.

- Na taj je način, kršio odredbe člana 3. stav 1. točke a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine i Dopunskog protokola II iz 1977. godine, tako što je sam ili zajedno s drugim njemu poznatim pripadnicima HVO-a, sudjelovao i nečovječno postupao prema civilima, kršeći pravila međunarodnog prava. To se dešavalo za vrijeme oružanog sukoba između Hrvatskog vijeća obrane i Vojske Republike Srpske, čime je počinio kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - navodi se, prenosi Fena.

Sud je optuženom Mati Baotiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest godina, te uzimajući u obzir kao utvrđenu ranije izrečenu kaznu zatvora u trajanju od deset godina, za počinjeno krivično djelo po presudi Suda BiH od 09.12.2016. godine, Sud ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Vrijeme koje je optuženi Mato Baotić proveo u pritvoru uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.

- Na osnovu odredbe člana 284. točka c) ZKP BiH, optuženi Mato Baotić oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ - priopćeno je iz Suda BiH.

Vijeće Apelacijskog odjeljenja donijelo je rješenje prema kojem osuđeni Mato Baotić ostaje u pritvoru koji, prema ovom rješenju, može trajati do upućivanja na izdržavanje kazne, a najduže do isteka trajanja kazne izrečene pravosnažnom presudom Suda BiH od 03.11.2017. godine.

Dnevnik.ba

Article_Bottom_970x250