Article_Top_970x250

Prijave korupcije završe u prašnjavim ladicama

poražavajuće

Prijave korupcije završe u prašnjavim ladicama

kol 12, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Ilustracija

Izražen nepotizam, klijentelizam, kronizam i drugi pojavni oblici korupcije, naročito u okviru rada javnih institucija, imaju za posljedicu sve veći odlazak mladih i obrazovanih ljudi iz BiH, zbog čega je osjetna potreba za radnom snagom i kadrovima, naročito u radu privatnih poduzeća", zaključuju u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Broj prijava za korupciju u BiH je u kontinuiranom opadanju pa je tako u 2017. godini bilo 130 prijava za korupciju, lani 116, a u prvih sedam mjeseci ove godine 68, potvrdili su za "Nezavisne" u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

"Ono što je posebno indikativno jest činjenica da je broj prijava, generalno promatrajući, vrlo mali s obzirom na raširenu percepciju građana o rasprostranjenosti korupcije u BiH", istakli su u Agenciji.

Upozorili su da je korupcija postala društvena vrijednost, odnosno način življenja u BiH, te da najviše poražava činjenica kako se protiv nje u BiH ništa značajno ne može poduzeti.

Naglasili su da neprocesuiranje kaznenih djela tzv. visoke korupcije te nemogućnost efikasne zaštite prijavitelja korupcije sve više odvraćaju potencijalne prijavitelje, a procesuiranje kaznenih djela sitne korupcije, kako kažu, nema efekt kakav bi eventualno imalo procesuiranje kaznenih djela visoke korupcije.

"Izražen nepotizam, klijentelizam, kronizam i drugi pojavni oblici korupcije, naročito u okviru rada javnih institucija, imaju za posljedicu sve veći odlazak mladih i obrazovanih ljudi iz BiH, zbog čega je osjetna potreba za radnom snagom i kadrovima, naročito u radu privatnih poduzeća", zaključuju u Agenciji.

Smatraju da je jedan od razloga kontinuiranog pada broja prijava za korupciju taj da građani nisu dovoljno ohrabreni prijaviti korupciju ili taj što je jednostavno prihvaćaju kao način življenja.

"Prema prijavama koje je zaprimila Agencija u protekloj godini, najzastupljeniji koruptivni oblici ponašanja su u institucijama sa javnim ovlastima na svim razinama vlasti (51 prijava), te u pravosudnim institucijama (39). Poražavajuća je činjenica da su upravo oni koji bi se trebali boriti protiv korupcije njoj najviše podložni", kazali su u Agenciji te dodali da bi ovo trebalo biti alarm svima da se pokrenu po pitanju korupcije.

Tanja Topić, politička analitičarka, smatra da je pad broja prijava korupcije logičan jer, kako kaže, svi vidimo da se ti slučajevi rijetko, gotovo nikako ne procesuiraju.

"Otkrivanje korupcije završava na novinskim stupcima i u prašnjavim ladicama. Svi koji bi je prijavili pitaju se - zašto? U našem društvu je to postalo besmisleno jer nemamo epilog", istakla je Topić.

Dnevnik.ba
 

Tagovi: