Article_Top_970x250

Bh. Hrvati su dali veći obol antifašizmu od tadašnjih Muslimana iz BiH

KRIVA PERCEPCIJA

Bh. Hrvati su dali veći obol antifašizmu od tadašnjih Muslimana iz BiH

velj 23, 2021
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba
dnevnik.ba

FOTO: screenshot

Upravo je nevjerojatno da narod koji je najmanje, sukladno udjelu u stanovništvu u Jugoslaviji, dao obola u antifašističkoj borbi naroda Jugoslavije od 1941. do 1945. godine, sada potencira dosta sramno razdoblje u bošnjačkoj povijesti, pokušavajući promijeniti tu percepciju.

Sarajevski mediji stvaraju sliku, koja ne odgovara stvarnom stanju na terenu u razdoblju od 1941. do 1945. godine na ovim područjima. U BiH u Drugom svjetskom ratu u redovima partizana poginulo je više bh. Hrvata, iako su bili malobrojniji u BiH, nego tadašnjih BH Muslimana. Također i obrnuto, u redovima ustaša i domobrana, poginulo je više tadašnjih Muslimana, nego li bh. Hrvata. (Izvor: V. Žerjavić).

U partizanskim postrojbama je tijekom Drugog svjetskog rata poginulo 11.000 Muslimana iz BiH i 17.000 bosanskohercegovačkih Hrvata, a sukladno popisu iz 1931. godine u Bosni i Hercegovini je živjelo 718 tisuća Muslimana ili 30,9% i 548 tisuća katolika (pretežno Hrvati) ili 23,6% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine.

U sljedećim tablicama se vidljivi odnosi poginulih i tadašnji udjeli u stanovništvu Bosne i Hercegovine:

Kada se podaci prenesu na područje cijele bivše države, sudioništvo u partizanskom pokretu Muslimana na prostoru ondašnje Jugoslavije je bilo 2,5% u relativnom iznosu, iako su Muslimani (preteča današnjih Bošnjaka) činili 11,5% u udjelu stanovništva bivše države! To se najbolje vidi iz izvješća koje je Tito dao londonskom Timesu od 16. svibnja 1944. godine o nacionalnom sastavu pripadnika NOVJ-a, gdje je utvrđeno da je etnički sastav tadašnjih partizana sljedeći: „44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 5% Crnogoraca, 2,5% Makedonaca i 2,5% Muslimana.“

Nizak udio Muslimana u NOB-u je ponukao dopukovnika Hamdiju Omanovića na trećem zasjedanju ZAVNOBiH-a održanom 26.travnja 1945. godineu Sarajevuda izjavi:

„Neki ljudi govore da muslimani nisu pošli za ustaškim pokretom, da se nisu našli u redovima ustaša i okupatora, ali, drugovi i drugarice, mi muslimani moramo priznati da se ogromna većina muslimana našla na strani okupatora”.

U prilog toj činjenici je podatak o broju Narodnih heroja koji su proglašeni na teritoriju bivše Jugoslavije. Naime, samo 45 Muslimana proglašeno je Narodnim herojima od ukupno 1322 na području bivše Jugoslavije, što čini postotak od 3,4% od ukupnog broja Narodnih heroja.

Iznenađujuće je i da je u području Zapadne Hercegovine - u Ljubuškom i djelomično Grudama - bio jak antifašistički pokret među bh. Hrvatima. Ljubuški je primjerice dao 60 poginulih bh. Hrvata u partizanskim snagama tijekom Drugog svjetskog rata i dva Narodna heroja iz redova Hrvata.

Dnevnik.ba