Article_Top_970x250

Akademija znanosti i umjetnosti BiH: "Rat je učinio svoje, BiH nije multietnička“

Analiza

Akademija znanosti i umjetnosti BiH: "Rat je učinio svoje, BiH nije multietnička“

pro 07, 2017
dnevnik.ba
dnevnik.ba

U RS živi više od 80% Srba, u Federaciji 70% Bošnjaka. Bošnjaci su dominanta skupina u Sarajevskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom i Tuzlanskom Kantonu. Hrvati čine više od 70% stanovništva u Zapadnohercegovačkoj, Posavskoj, i Hercegbosanskoj županiji. Blaga su većina u Hercegovačko-neretvanskoj.

Članovi Akademije Nauka i umjetnosti BiH analizirali su demografsku sliku i došli do poražavajućih, ali i poznatih podataka. Najveći dio BiH je etnički homogen, prirodni priraštaj je loš. Broj onih koji odlaze iz zemlje je svakim danom sve veći, a kada je u pitanju stupnja obrazovanja, na dnu smo europske ljestvice.

Prema popisu iz 1991. godine od 109 općina, 91 je bila multietnička, od čega je polovica bila tronacionalna. Danas situacija potpuno drugačija, zbog posljedica rata, ali i zbog poratne homogenizacije društva, kažu stručnjaci.

"Dvije trećine općina od tih 141 ima 2/3 većinu, ili dominantnu većinu samo jednog naroda", kaže Mirko Pejanović, član ANU BiH.

Demografska slika, po podacima ANU BiH, otprilike izgleda ovako, prenosi N1.

U RS živi više od 80% Srba, u Federaciji 70% Bošnjaka. Bošnjaci su dominanta skupina u Sarajevskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom i Tuzlanskom Kantonu. Hrvati čine više od 70% stanovništva u Zapadnohercegovačkoj, Posavskoj, i Hercegbosanskoj županiji. Blaga su većina u Hercegovačko-neretvanskoj.

"Samo su dvije sredine ostale multietničke, to je Distrikt Brčko i Mostar", navodi Pejanović.

Crvenim na karti označene su općine koje imaju više od 8% nepismenih. Ukupno nepismenih u našoj zemlji je 2,8%. Iako je taj procent od 71. godine opao za 20% na samom smo europskom dnu.

"Oko 50% ljudi ima srednju školu i to je noseći dio društva koji nosi većinu aktivnosti. I po visokom obrazovanju najniži je procent u regiji i Europi".

Međutim na svim nivoima raste broj obrazovanih. Osamdesetih godina u BiH je živjelo blizu 4% visoko obrazovanih. Danas je 12,7% stanovništva visokoobrazovano.

Rad ANU BiH potvrdio je da u BiH drastično opada natalitet, te da je broj onih koji napuštaju zemlju zabrinjavajući.

Dnevnik.ba

Article_Bottom_970x250