Section_Top_970x250

pad širokog brijega

pad širokog brijega

dnevnik.ba
velj 07, 2020

obljetnica pada grada

Danas je 75 godina od strašnih partizanskih zločina u Širokom Brijegu

Partizani su uhitili i ubili na stotine nedužnih civila tako da je u Drugom svjetskom ratu i poraću, statistički, ubijen svako deseti stanovnik Širokog Brijega.

Section_Bottom_970x250