Section_Top_970x250

koridor Vc

koridor Vc

dnevnik.ba
stu 08, 2018

potpisan ugovor

Turci će graditi dionicu koridora Vc kod Zenice vrijednu 67 milijuna eura

Vrijednost radova na dionici Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica je 67,3 milijuna eura, od čega su grant sredstva EBRD-a u iznosu od 11,03 milijuna...

dnevnik.ba
stu 05, 2018

sjednica

Vijeće ministara donijelo Odluku o izdavanju državne garancije za koridor Vc

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o izdavanju državne garancije po Ugovoru o zajmu (...

dnevnik.ba
lis 27, 2018

AUTOCESTE FBIH

U ovoj godini ništa od dionice Mostar prema Buni

Direktor Javnog poduzeća Autoceste FBiH Adnan Terzić kaže da je procedura za izgradnju nekoliko dionica autoputa na Koridoru Vc dovedena do kraja te da se...

dnevnik.ba
lis 02, 2018

sarajevo

Čavara potpisao Sporazum o podršci projektu Koridor Vc-Dio 3

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je u utorak u Sarajevu, u ime Federacije BiH, Sporazum o podršci projektu Koridor Vc – Dio 3, u iznosu od...

dnevnik.ba
ruj 12, 2018

bevanda potpisao ugovor

Još 180 milijuna eura za nove kilometre autoceste na koridoru Vc

Vjekoslav Bevanda, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora, i Sue Barret, direktorica Odjela za transport Europske banke...

dnevnik.ba
ruj 06, 2018

51. redovita sjednica

Predsjedništvo prihvatilo ugovor o zajmu za nastavak gradnje na Koridoru Vc

Prеdsјеdništvо Bosne i Hercegovine primilo је k znanju Izvјеštaj Vijeća ministаrа Bоsnе i Hеrcеgоvinе о аktivnоstimа u оkviru prоcеsа eurоpskih intеgrаciја BiH.

dnevnik.ba
kol 29, 2018

Vijeće ministara BiH

Utvrđen Prijedlog ugovora o zajmu 180 milijuna eura za nastavak gradnje...

Zajam alociran na Federaciju BiH (JP Autoceste Federacije BiH) sastoji se iz dvije tranše, od kojih će prva u iznosu od 120 milijuna eura biti na raspolaganju...

dnevnik.ba
svibnja 08, 2018

ISMIR JUSKO OTKRIO

Otvara se 10 gradilišta na koridoru Vc, BiH nema dovoljno radnika

Usvajanjem okvirne transportne strategije i ulaskom u Transportnu zajednicu, BiH je dobila na raspolaganje 2,3 milijarde maraka za Koridor Vc. Prije dva...

dnevnik.ba
tra 26, 2018

kredit europske banke

Za dionicu Koridora VC južno od Mostara 100 milijuna eura

Tijekom zvaničnog posjeta predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska Bosni i Hercegovini, Europska investiciona banka (EIB) danas je odobrila dva kredita...

Section_Bottom_970x250