StoryEditor
zakulisne igre

Mamić nije uspio: Antolić ostaje u Dinamu

Piše desk  /  27.01.2023., 17:08h

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove grada Zagreba utvrdio je da skupština GNK Dinama održana 12. prosinca nije u skladu sa Statutom kluba donijela odluku o razrješenju Krešimira Antolića s mjesta člana uprave. Gradski ured je tu odluku proglasio ništavnom, a Dinamo je danas na svojim stranicama objavio cijelu odluku Ureda koju prenosimo u cijelosti:

"Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove grada Zagreba proveo je nadzor nad prijavom podataka GNK Dinamo, a nastavno na "Prijavu nepravilnosti u slučaju povrede statuta ili drugog općeg akta GNK Dinamo" podnesenu od strane članova Kluba i člana Skupštine Kluba.

U zapisniku izvršenog nadzora te pregledom dostavljene dokumentacije, od strane Gradskog ureda utvrđeno je sljedeće:

1. Članovi Skupštine predloženi iz redova povjerenika, točnije njih osam, nisu na početku sjednice Skupštine 12. prosinca 2022. verificirani za članove Skupštine iz redova povjerenika te isti nisu članovi Skupštine i nisu imali pravo glasa na predmetnoj sjednici Skupštine održanoj 12. prosinca.

Novi članovi nisu verificirani

2. Izbor dva nova člana Skupštine nije valjan jer nije proveden kandidacijski postupak koji prethodi izboru novih članova Skupštine na formalno dopustiv način sukladno Statutu Kluba. Verifikacijsko povjerenstvo, nakon što je na početku sjednice Skupštine konstatiralo da Skupština ima kvorum za pravovaljano donošenje odluka, jer je bilo nazočno 67 članova Skupštine, nije nakon izbora predložena nova dva člana iste verificiralo te isti nisu mogli sudjelovati u daljnjem radu i odlučivanju na sjednici Skupštine Kluba 12. prosinca 2022.

3. Nadležni Gradski ured utvrdio je da odluka Skupštine Kluba cit. "Većinom od 40 glasova, uz 17 glasova protiv i 4 suzdržana glasa razriješen je član Uprave GNK Dinamo Krešimir Antolić" nije donesena u skladu sa Statutom Kluba.

Kako je odredbom članka 35. točke 5. Statuta Kluba utvrđena isključiva nadležnost Izvršnog odbora da imenuje i razrješava predsjednika Uprave i članove Uprave Kluba, kao što je Izvršni odbor na sjednici 31. svibnja 2021. izabrao članove Uprave na mandat od četiri godine, a što je potvrđeno pravomoćnim rješenjem istog Gradskog ureda od 28. lipnja 2021., nesporno je da, sukladno Statutu Kluba, odluku o razrješenju člana Uprave samostalno donosi Izvršni odbor, a ne Skupština.

Donesene odluke su pravovaljane

Neovisno o utvrđenim nepravilnostima te činjenici da je u postupku utvrđeno da status članova Skupštine nije imalo 8 predstavnika iz redova povjerenika i dva nova na sjednici izabrana člana, sjednica Skupštine Kluba održana 12. prosinca 2022. imala je i bez istih potreban kvorum za pravovaljano donošenje odluka."

Podsjetimo, struja u Dinamu okupljena oko Zdravka Mamića je na spornoj skupštini izglasala nepovjerenje Krešimiru Antoliću u nastojanju da preuzme vlast u klubu. Uslijedili su tjedni mučnog prepucavanja između Zagreba i Mostara, odakle je Zdravko Mamić na dvije press-konferencije vrijeđao i prijetio vladajućoj garnituri u klubu.

Dnevnik.ba

18. rujan 2023 18:19