Article_Top_970x250

Predsjedništvo BiH sutra o zaštiti šišmiša

Najava 45. redovite sjednice

Predsjedništvo BiH sutra o zaštiti šišmiša

ožu 12, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o zajmu (Projekt jačanja bankarskog sektora) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Predsjedništvo BiH bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Prijedlog odluke o prihvaćanju Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Rumunjske o sukcesiji Bosne i Hercegovine bilateralnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunjske /Socijalističke Republike Rumunjske/Rumunjske na nivou države i vlade.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Ugovor o amandmanu i pristupanju na Ugovor o grantu od 15.2.2011. između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d. Općine Bijeljina, Republike Srpske i Europske banke za obnovu i razvoj za podršku projektu Bijeljina faza 2 - Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže.

Predsjedništvo BiH bi, između ostalog, trebalo razmatrati i Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o ekonomskoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Koreje.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o zajmu (Projekt jačanja bankarskog sektora) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, priopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Sjednica će biti održana 13. ožujka 2018. godine (utorak), u zgradi Predsjedništva BiH, sala 30/I, s početkom u 14.00 sati.

 

Prijedlog dnevnog reda:

- Prijedlog odluke o prihvaćanju Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Rumunije o sukcesiji Bosne i Hercegovine bilateralnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunjske /Socijalističke Republike Rumunije/Rumunjske na razini države i vlade

- Prijedlog odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Ugovor o amandmanu i pristupanju na Ugovor o grantu od 15.2.2011. između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d. Općine Bijeljina, Republike Srpske i Europske banke za obnovu i razvitak za potporu projektu Bijeljina faza 2- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže

- Prijedlog odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Protokol 15 i 16 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

- Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o ekonomskoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Koreje

- Prijedlog odluke o davanju odobrenja za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL) i Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Agencije za civilno zrakoplovstvo bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Ravnateljstva za civilno zrakoplovstvo Republike Srbije, Glavnog ravnateljstva civilnog zrakoplovstva Republike Slovačke, Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Slovenije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Mađarske i Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore

Prijedlog odluke o pristupanju Bosne i Hercegovine:

- Izmjenama i dopunama Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalskog područja Mediterana – Barcelonska konvencija

- Sporazumu o zaštiti šišmiša u Europi (EUROBATS)

Prijedlog odluke o ratifikaciji:

- Sporazuma o zajmu (Projekt jačanja bankarskog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvitak

- Sporazuma o financiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu između Europske unije, koju zastupa Europsko povjerenstvo, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ravnateljstvo za europske integracije Vijeća ministara BiH

- Nota sporazuma o donaciji opreme za sigurnosne provjere između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine

Dnevnik.ba

Article_Bottom_970x250