Article_Top_970x250

Općina Usora: Obiteljima s troje ili više djece godišnja novčana potpora za svako dijete

demografija

Općina Usora: Obiteljima s troje ili više djece godišnja novčana potpora za svako dijete

ruj 14, 2017
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Općina Usora

Cilj javne rasprave o Nacrtu Programa poticaja za obitelji sa troje ili više djece na području općine Usora da se predviđena rješenja u tom Nacrtu učine dostupna građanima, kako bi se kroz doprinos svih sudionika poboljšao tekst Nacrta Programa.

Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-05-238/17 od 03.07.2017. godine, Općinski načelnik upućuje

J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Programa poticaja
za obitelji sa troje ili više djece na području općine Usora
     
Općinsko vijeće Usora je Zaključkom broj: 01-05-238/17 od 03.07.2017. godine prihvatilo Nacrt Programa poticaja za obitelji sa troje ili više djece na području općine Usora. Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Programa upućuje se u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 90 dana.

Organizatori javne rasprave u općini Usora su Općinski načelnik i Služba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti. Sukladno Zaključku Općinskog vijeća Nacrt Programa će se objaviti na web stranicama Općine Usora i biti će dostupan za uvid u Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti..

Cilj javne rasprave o Nacrtu Programa poticaja za obitelji sa troje ili više djece na području općine Usora da se predviđena rješenja u tom Nacrtu učine dostupna građanima, kako bi se kroz doprinos svih sudionika poboljšao tekst Nacrta Programa.

Usmeni dio javne rasprave će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora i biti će organizirana kao jedna-glavna javna rasprava u srijedu, 27. rujna 2017. godine sa početkom u 16:00 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja Općine Usora da se u što većem broju odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Također, svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 29.09.2017. godine.

Nacrt Programa postavljen je na oglasnoj ploči Općine Usora i nalazi se na službenoj web stranici općine Usora, te je dostupan za uvid u Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti.

Dnevnik.ba

Tagovi:

Article_Bottom_970x250